Missie – Visie – Merkwaarden

Waar staan we voor

MBO Amersfoort inspireert en ontwikkelt tot waarde(n)volle vakmensen. Mensen die weten wat ze kunnen en waar ze zich in willen (blijven) ontwikkelen We willen dat onze studenten waarde(n)volle leerervaringen opdoen, zodat zij zijn toegerust om te leren en te leven in een complexe samenleving en om aan de slag te kunnen op de arbeidsmarkt. Primair draait het bij ons om het succes van onze studenten. Tijdens je carrière of (studie)loopbaan bij MBO Amersfoort neemt je waarde beetje bij beetje toe. Je marktwaarde, maar ook je menselijke waarde. Dit geldt voor onze studenten, maar ook voor onze medewerkers. MBO Amersfoort biedt studenten en medewerkers handvatten om hun waarde mee op te bouwen. En, met een leven lang leren, continue te vergroten. Kortom; Bij MBO Amersfoort maak je werk van je waarde!

Tijdens je carrière of (studie)loopbaan bij MBO Amersfoort neemt je waarde beetje bij beetje toe. Je marktwaarde, maar ook je menselijke waarde. Dit geldt voor onze studenten, maar ook voor onze medewerkers.

Met drie strategische speerpunten geven we verder richting aan de beweging die we al eerder inzetten​. Deze speerpunten bepalen de koers voor de komende jaren.

 

Aandacht

Alles wat aandacht krijgt, groeit. Bij MBO Amersfoort word je écht gezien. Bij ons mogen studenten en medewerkers rekenen op persoonlijke aandacht. We hebben oprechte belangstelling voor elkaar en de omgeving. En, aandacht is een randvoorwaarde voor leren. Een prachtige kernwaarde die past bij de ontwikkeling van Eigentijds onderwijs.

 

Ondernemerschap

MBO Amersfoort heeft een ondernemende mentaliteit. We ondernemen zelf door onze onderwijsbedrijven, we stimuleren ondernemend gedrag en we moedigen studenten aan om ondernemen en studeren te combineren. Wij hebben het lef om uit te dagen, om ruimte te nemen en te geven en om nieuwe dingen te bedenken. We onderzoeken nieuwe wegen, zoeken actief samenwerking op en faciliteren studenten in hun ondernemerschap.

 

Groei

Een groeimindset zorgt voor motivatie, doorzettingsvermogen en zin om te leren. MBO Amersfoort gelooft dat mensen verbeteren door inzet en toewijding. Kwaliteiten en persoonlijkheid staan niet vast. Iedereen kan zich verder ontwikkelen door te leren en ervaringen op te doen, op de wijze die bij hen past. We hebben hoge verwachtingen van onze studenten, onze collega’s en onze samenwerkingspartners. Elke dag een beetje beter.​

 

MBO Amersfoort richt zich op het studiesucces van de student

Bij alles wat we doen staat kwaliteit voorop. We zetten ons maximaal in om onze studenten succesvol hun leertrajecten te laten doorlopen om zo voortijdig schoolverlaten te minimaliseren. Daarbij geven we studenten de ruimte om zichzelf te vormen, en kijken goed naar wat de maatschappij van hen vraagt.

 

MBO Amersfoort sluit een leven lang aan bij de student

We helpen studenten vanaf het eerste moment hun plek te vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving. Onze opleidingen sluiten naadloos aan bij het voortgezet onderwijs én bij het vervolgonderwijs.

 

MBO Amersfoort is de meest ondernemende mbo-instelling van Nederland

Ons flexibele en modulaire onderwijs stimuleert zelfregie, waardoor studenten aan een ondernemende houding werken. We ondernemen als MBO Amersfoort zelf ook volop. Daartoe hebben we verschillende ondernemingen opgericht, de onderwijsbedrijven. Daar leren onze studenten al werkend, op het snijvlak van praktijk en theorie. Zo voorkomen we uitval, sluiten we optimaal aan bij de arbeidsmarkt en leveren we vakmensen af met een ondernemende mindset.