Missie – Visie – Merkwaarden

Waar staan we voor: onze missie

Wij bieden jonge mensen een opstap naar een volwaardige rol in de maatschappij. Bij ons vinden studenten een inspirerende en levendige werk- en leeromgeving, waarin zij zich kunnen voorbereiden op hun maatschappelijke rol als vakman, werknemer en verantwoordelijke, zelfbewuste burger. Onze kleinschaligheid bevordert de betrokkenheid en verbondenheid bij studenten en medewerkers. Vanuit onze wortels in het interconfessionele onderwijs staan wij open voor studenten van alle levens- en geloofsovertuigingen. Wij hechten aan waarden als respect, persoonlijke aandacht en geborgenheid.

 

Waar gaan wij voor: onze visie op leren en ontwikkelen

Studenten van MBO Amersfoort ontwikkelen zich tot waardevolle vakmensen. Met geloof in eigen kunnen zijn zij toegerust voor het leren en werken, voor nu en later. Dat helpt hen om steeds weer hun plek te vinden op de arbeidsmarkt en in de samenleving.

MBO Amersfoort draagt daar op de volgende wijze optimaal aan bij:

Tijdens hun ontwikkeling doorlopen studenten met elkaar passende leertrajecten. In eigentijdse, hybride leeromgevingen helpen gedreven professionals studenten om leren en werken op betekenisvolle wijze te verbinden.

De onderwijsbedrijven zijn daarvan kenmerkende voorbeelden. Studenten merken daarnaast dat ze worden gezien en uitgedaagd door excellente begeleiders. Zo krijgen ze het vertrouwen om de grenzen van hun kunnen op te zoeken.

 

Merkwaarden: Verbindend, Ondernemend en Kundig


VERBINDEND

We hebben oog en aandacht voor iedereen die met ons in verbinding staat en we zien dat de wereld verandert. Niet iedereen is hetzelfde, en onze verschillen leiden tot mogelijkheden en kansen in ieders ontwikkeling. We zijn open en zien dat het meerwaarde heeft om anderen erbij te betrekken. Wij zijn benaderbaar, bereikbaar en werken op een positieve manier samen.

ONDERNEMEND

MBO Amersfoort heeft een ondernemende mentaliteit. Wij hebben het lef om uit te dagen, om ruimte te nemen en te geven en om nieuwe dingen te bedenken. We zijn realistisch en assertief, maar ook eerlijk en enthousiast. We denken in mogelijkheden, onderzoeken nieuwe wegen en stimuleren dat ook bij anderen. Alleen het beste uit jezelf is goed genoeg en wij nemen onszelf, maar ook ieder ander serieus.

KUNDIG

We kunnen bouwen op jarenlange ervaring in het onderwijs. Als professionals vinden wij kwaliteit vanzelfsprekend. Die koesteren we en die bouwen we uit. Het is voor ons belangrijk dat je jezelf blijft ontwikkelen en dat je blijft leren en groeien. Dat kan door een breder leervermogen en door ervaring op te doen. Wij vinden het essentieel om vaardigheden toe te passen in de veranderende samenleving.